Sosyal Uygunluk Politikamız

Sosyal Uygunluk Politikamız

Ulusal, yerel ve uluslararası kurallara ve şirket ilke ve prensiplerine, çalışma mevzuatlarına bağlı kalarak, çalışanlarımıza istihdam serbestliği içerisinde köle gibi, zoraki çalıştırmadan, İşe alımlarda ve çalışanlardan teminat bırakmaları istenmemekte, istek dışı mesai zorunluluğu talep edilmeden, toplantı, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyulmakta, borçlandırma yapılmamakta 

Çalışma koşullarının daha güvenli ve sürekli iyileştirme sorumluluğumuzun bilincinde hareketle gereken önlemleri almakta, 18 yaşın altındaki çocuk işçi çalıştırmadan, çalışan ücretleri, ulusal otoritelerin belirlediği “Asgari Ücret”ten daha az olmamakla, net ücretler tam zamanında ve kesintiye uğratılmadan ödemekte 

Çalışanlarımız arasında işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında toplumsal sınıfa, ulusal kökene, dine, yaşa, sakatlığa, cinsiyete, medeni duruma, cinsel tercihlere, politik ilişkilere dayalı işe son vermemek veya emekliye ayırmamakta, çalışanlara karşı herhangi bir yolla taciz, aşağılama, psikolojik ve fiziksel baskı, küçük düşürme gibi davranışlara müsaade etmeden, faaliyetlerimizde rüşvet ve kayırma vb., çalışanlar arası da dahil olmak üzere fırsat eşitsizliğine sebep olacak her türlü davranış gereken ceza ile muamelede yasalara bağlı kalarak yada yasal mercilere baş vurmakta 

Müşteri memnuniyetine ve müşteri taleplerine gösterdiğimiz hassasiyetin gereği olarak kusurlu ürünler olduğunda memnuniyetsizliğin giderilmesi adına, ürün geri çağırma ve yeniden işleme de dahil olmak üzere gerekenler yapılmakta 

 Sürekli gelişim felsefesi ile değişen koşullara uymak adına sosyal sorumluluk sisteminin düzenli denetimlerle kalıcı olmasını sağlanmakta, sosyal sorumluluk hususlarında üzerine düşen vicdani, ahlaki ve yasal gerekliliklerini yerine getireceğini 

 Taahhüt ederiz.

Genel Müdür