İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

- Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliğine olumsuz etkileri en aza indirmek konusunda lider firmalardan olmak 

 - Faaliyetlerimizi yürütürken İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymak 

 - Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında kaynak temini ve zaman yönetimi konularında doğru ve etkili bir yöntem izleyerek Yürüteceğimiz tüm faaliyetlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini en üst seviyede tutmak

 - Tasarım aşamalarında üretim esnasında oluşabilecek uygunsuzlukları önceden tespit etmemizi ve oluşmadan önlenmesini sağlayacak aksiyon planları ve risk analizlerini hazırlayarak iş kazalarını önlemek 

 - Ürün ve hizmet faaliyetlerinde çalıştığımız firmaların sürekli gelişimine katkı sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliğini olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak - Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda onlara destek sunmak 

 - Sürekli iyileştirmelerle İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim çalışmalarının risklerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek güvenlikli, sağlık ev güvenlik açısından lider bir şirket olmayı Taahhüt ederiz

Genel Müdür