Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

- Müşterilerimize ürün ve hizmet sunduğumuz her alanda çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek konusunda lider firmalar arasında olmak 

 - Faaliyetlerimizi yürütürken Çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymayı 

 - Faaliyetler başlamadan kaynak temini ve zaman yönetimi konularında doğru, etkili ve yetkin bir yöntem izleyerek Yürüteceğimiz tüm faaliyetlerde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak,

 - Potansiyel tasarım ve üretim problemlerini önceden tespit etmemizi ve oluşmadan önlenmesini sağlayacak aksiyon planları hazırlayarak çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek 

 - En yüksek seviyede ürün ve hizmet kalitesi sunarak firmaların sürekli gelişimine katkı sağlamak için doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak

 - Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda onlara destek sunmak 

 - Sürekli iyileştirmelerle birlikte Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirme ilkesi ile çevreci bir şirket olarak örnek olmayı Taahhüt ederiz.

Genel Müdür